e-signatur og Cloud Signature Consortium

På initiativ fra Adobe har en gruppe utvalgte partnere, blant dem Unibridge, grunnlagt «Cloud Signature Consortium» (CSC), http://www.cloudsignatureconsortium.org

Dagens løsninger for digitale (elektroniske) signaturer baserer seg på at dokumenter som skal signeres, er lagret lokalt, og at alle operasjoner knyttet til signering utføres lokalt hos brukeren. Det mangler spesifikasjoner/standarder for «signering i skyen» der forskjellige operasjoner i en signering kan utføres ved hjelp av forskjellige tjenester og både dokumenter som skal signeres, og brukernes signeringsnøkler er lagret «i skyen». CSC utarbeider slike spesifikasjoner, og partneren i CSC implementerer og tester løsninger som skal tilby «plug and play» signering med bruk av forskjellige tjenester som komponenter.

Unibridge, som ikke selv tilbyr programvare eller tjenester, er en sentral bidragsyter innen arkitektur og spesifikasjoner. Unibridge kommer også til å få en sentral rolle når CSC i neste runde skal utarbeide spesifikasjoner for validering av signaturer «i skyen».

http://www.digi.no/artikler/adobe-ledet-gruppe-lager-apen-standard-for-nettskybaserte-digitale-signaturer/349021 hvor unibridge omtales