eID – PKI – elektronisk signatur

UniBridge leverer profesjonelle rådgivningstjenester med hovedfokus på digitale sertifikater, elektronisk ID (eID) og elektronisk signatur (eSignatur). Selskapet utgjør det konsulentmiljøet med størst og bredest erfaring innen disse fagområdene i Norge.

UniBridge leverer profesjonelle rådgivningstjenester med hovedfokus på digitale sertifikater, elektronisk ID (eID) og elektronisk signatur (eSignatur) og tilgrensende rådgivningstjenester som inkluderer blant annet gjennomføring av sikringsrisikovurderinger, etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet, utforming av policyer og retningslinjer, sikkerhetsrevisjoner, kravspesifisering og bistand i valg av sikringstiltak for å ivareta sikkerhet med mer. Vi har lang og bred erfaring fra disse områdene, herunder både tekniske, juridiske, organisatoriske og prosesuelle problemstillinger.

Våre rådgivere har teknisk dybdekompetanse innen eID, eSignatur og relaterte områder som smartkort, applikasjonssikkerhet og nettverkssikkerhet.

Våre rådgivere har god kompetanse om både nasjonal og europeisk lovgivning på området.
Selskapet utgjør det rådgviningsmiljøet med størst og bredest erfaring innen disse fagområdene i Norge.
Våre kunder er hovedsakelig offentlige og private virksomheter med et behov for rådgivning innen området informasjonssikkerhet, etablering av nødvendige policyer og retningslinjer for å imøtekomme kravene til informasjonssikring, samt rådgivning innen PKI, eID, eSignatur og identitetshåndtering. UniBridge benyttes også som rådgivere av myndigheter og andre premissgivere innenfor fagfeltet.