kompetanse

Kompetanse og erfaring

Våre rådgivere har mellom 15 og 25 års erfaring innen informasjonssikkerhetsområdet. De har hatt sentrale roller i en rekke store og viktige prosjekter hos våre kunder, oppdrag som er har virksomhetskritisk karakter og som i enkelte prosjekter er av nasjonal betydning. UniBridge benyttes som også rådgivere av myndigheter og andre premissgivere innenfor fagfeltet e-ID og e-signatur.

Selskapets kompetanse og erfaring omfatter blant annet:

  • Lang erfaring og formell sertifisering innen informasjonssikkerhet.
  • Etablering av organisering, rutiner, prosesser og teknologi for understøtte krav til informasjonssikkerhet.
  • Erfaring og kompetanse innen juridiske og prosessuelle problemstillinger knyttet til etablering av styringssystemer.
  • God kjennskap til nasjonal og internasjonal lovgivning innen området.
  • Lang erfaring fra prosjektledelse av komplekse prosjekter innenfor informasjonssikkerhetsområdet generelt.
  • Kontroll og revisjon av informasjonssystemer.
  • Strategisk bruk av e-ID og e-signatur i virksomhetsinterne og kommersielle tjenester rettet mot konsumenter og/eller offentlig og private virksomheter.

 

Sertifiseringer

UniBridge ansatte har formelle sertifiseringer innen selskapets kjerneområder. Det er strategisk viktig for UniBridge å utvikle og vedlikeholde et fagmiljø som til enhver tid har ledende kompetanse på de fagområder vi satser på. Relevante sertifiseringer er et ledd i denne strategien. Vårt team av rådgivere har blant annet følgende sertifiseringer:

CISSP – Certified Information Systems Security Professional. Sertifiseringen er globalt anerkjent og regnes som ”gullstandarden” innen IT-sikkerhetssertifisering for så vel teknikere som ledere internasjonalt. Sertifiseringen dokumenterer både formell kompetanse og nødvendig erfaring.

CISA – Certified Information Systems Auditor. Sertifiseringen er globalt anerkjent som en omfattende sertifisering med fokus på kontroll, sikkerhet og revisjon av informasjonssystemer. Sertifiseringen dokumenterer både formell kompetanse og nødvendig erfaring. Per i dag er det omlag 75.000 sertifiserte på verdensbasis, hvorav 160 i Norge.

Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor. Sertifiseringen dokumenterer både formell kompetanse og nødvendig erfaring for å kunne planlegge og gjennomføre revisjon basert på kravene i IOS/IEC 27001, samt å kunne lede større revisjonsteam i et revisjonsarbeid.

PRINCE2. Prosessbasert prosjektledelse.