Tjenester

UniBridge leverer tjenester innen følgende områder:

Rådgiving
Rådgivingstjenester knyttet til informasjonssikkerhet med spesiell fokus på følgende områder:

– Elektronisk ID (eID), elektronisk signatur (eSignatur) og
PKI (Public Key Infrastructure)
– Styringssystemer for informasjonssikkerhet (ISMS) basert
på ISO/IEC 27001
– GRC (Governance, Risk & Compliance)
– IT revisjon
– Sikkerhetsrevisjon

Prosjektledelse og prosessledelse
Administrativ og teknisk prosjekt/prosess-styring i større eller mindre prosjekter.

Kurs og opplæring
UniBridge leverer bedriftsintern opplæring og kurs innenfor fagfeltet informasjonssikkerhet. Disse kan skreddersys til den enkelte virksomhet for å sikre maksimal nytteverdi for virksomheten. Opplæringen kan tilrettelegges etter virksomhetens ønsker og behov, og de målsettinger virksomheten har satt seg. Som eksempler på slik opplæring nevnes:

– Hva skal til for å lykkes med etablering av elektronisk ID? Hvilken teknologi møter virksomhetens behov?
Hva betyr det for organisasjonen?
– Hvordan lykkes med etablering av styringssystem for
informasjonssikkerhet?
– Hvilke organisasjonsmessige og teknologiske utfordringer står
man overfor når virksomheten skal etablere løsninger for fysisk
og logisk tilgangsstyring?

Programvareutvikling og systemintegrasjon
Utvikling og / eller systemintegrasjon av sikkerhetsrelaterte programvareløsninger, som f.eks. integrasjon av e-ID løsninger i virksomhetens eksisterende IT løsninger og systemer for bygningsaksess.