Kontakt

Postadresse

UniBridge AS
Pilestredet 75C
0354 Oslo

Kontaktinformasjon

Tel: (+47) 920 16394 – Daglig Leder
E-post: unibridge@unibridge.no

For direkte kontakt

Frank Horntvedt, Daglig Leder
Mob: (+47) 920 16394
E-post: frank.horntvedt@unibridge.no

Pål Kristiansen, Seniorrådgiver
Mob: (+47) 901 83999
E-post: pal.kristiansen@unibridge.no

Jørn Anders Jenssen, Seniorrådgiver
Mob: (+47) 934 53805
E-post: jorn-anders.jenssen@unibridge.no

Svein Løseth, Seniorrådgiver
Mob: (+47) 917 70963
E-post: svein.loseth@unibridge.no

Mona Nypan, Seniorrådgiver
Mob: (+47) 982 65004
E-post: mona.nypan@unibridge.no

Håvard Grindheim, Seniorrådgiver
Mob: (+47) 971 81184
E-post: havard.grindheim@unibridge.no

Jon Ølnes, Seniorrådgiver
Mob: (+47) 478 46094
E-post: jon.olnes@unibridge.no

Egil Trygve Baadshaug, Seniorrådgiver
Mob: (+47) 906 75475
E-post: egil.trygve.baadshaug@unibridge.no