ETSI / ESI og europeisk standardisering

Unibridge følger ikke bare med på utviklingen innen standardisering av eID og elektronisk signatur, vi bidrar til å utforme standardene.

De europeiske standardiseringsorganisasjonene ETSI og CEN har fått mandat fra EU-kommisjonen til å utarbeide europeiske standarder innen disse områdene. Unibridge deltar aktivt i møtene i ETSIs komite ESI (Electronic Signatures and Infrastructures), https://portal.etsi.org/TBSiteMap/esi/ESIActivities.aspx

ETSI-standarder utarbeides vanligvis ved at det oppnevnes grupper (STF – specialist task force) av spesielt utvalgte eksperter som i delvis betalte oppdrag skriver utkast til standarder som så godkjennes av ETSIs komiteer. Unibridge deltok i ETSIs STF på «signature creation and validation and trusted service providers» fra våren 2013 til våren 2016. I tillegg til bidrag til diverse standarder innen området hadde Unibridge spesielt ansvar for en utredning (ETSI SR 019 020) om behov for standarder i mobile og distribuerte omgivelser.

Fra høsten 2016 og i to år framover vil Unibridge være engasjert av ETSI i to nye STF’er: Den ene skal utarbeide standarder for e-delivery (sikker meldingsutveksling), og den andre skal utarbeide standarder for valideringstjenester for elektroniske signaturer.